E-OVERENÝ - Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ

 • Firemné údaje:
  KRB-TECH s.r.o.
  Tvrdošín 02744, Vojtaššákova 614, IČO: 44708220, DIČ: 2022798206; IČ DPH: SK2022798206
  Právna forma: s.r.o., zapísaný: 3Nre/117/2009 vložka 51100/L
 • Bankové spojenie:
  číslo účtu Slovenská sporiteľňa - Trstená pre platby v EUR: SK40 0900 0000 0050 7388 7020 BIC: GIBASKBX
  číslo účtu Česká spořitelna - Český Tešín pre platby v CZK: CZ22 0800 0000 0044 0630 5339 BIC: GIBACZPX
  číslo účtu Bank PEKAO - Nowy Targ pre platby v PLN: PL56 1240 1574 1111 0010 5804 1605 BIC: PKOPPLPW
 • Orgán dozoru:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Žilina 011 79, ul. Predmestská 71, P.O. BOX B-89
  tel: 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

Prevádzkovateľ je zaevidovaný na ÚOOÚ pod číslom: 201417378
Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE.

Ak máte akékoľvek otázky alebo sa potrebujete poradiť s výberom produktu, neváhajte nás kontaktovať na info@e-overeny.sk, prípadne nám môžete napísať aj v online na CHAT